IdeaCan Blog:

Wat is Design Thinking?

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met veelzijdige problemen die onderdeel zijn van steeds complexere business modellen. Dit creëert unieke mogelijkheden en unieke uitdagingen.

Deze uitdagingen vragen om multidimensionale oplossingen die verder gaan dan eenvoudige toepassingen van bestaande producten en diensten. David Kelley, Terry Winograd en Larry Leifer van de Stanford University hebben hier een creatieve benadering voor gevonden. Dit is waar design thinking in het spel komt. Het ‘Design Thinking Process’ streeft naar het bij elkaar brengen van verschillende mogelijke ervaringen, meningen en perspectieven van een probleem. In de eerste plaatst richt het zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten die zijn afgestemd op de behoeften van mensen.

Door het toepassen van Design Thinking kunnen organisaties niet alleen dagelijkse zakelijke problemen en uitdagingen aanpakken, maar ook een concurrentievoordeel behalen. Om relevant te blijven, moeten bedrijven innoveren, zonder verstoring van de groei en winstgevendheid.

Design thinking is een proces dat van meerwaarde is voor alle organisaties. Het blijft niet beperkt tot een specifieke sector of vakgebied. Het kan net zo effectief zijn in de technologie of het onderwijs als de dienstverlening of productie. Het kan resulteren in nieuwe producten en diensten voor klanten of verbeterde processen en productiviteitswinst voor de interne bedrijfsvoering.

Volgens David Kelley, is Design thinking “Een mensgerichte benadering van innovatie, dat inspiratie put uit de ontwerpers toolkit om de behoeften van mensen te integreren, de mogelijkheden van technologie, en de eisen voor zakelijk succes.” De design thinking methode richt zich op de drie belangrijkste elementen van een product of oplossing: mensen, technologie en het bedrijfsleven, waarbij de klant centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het werken met interdisciplinaire teams.

Tijdens het Design Thinking proces worden mensen uit verschillende disciplines, afdelingen en hiërarchische niveaus bij elkaar gebracht. Dit maakt de uitwisseling van technische en methodologische competenties tussen de disciplines mogelijk. Daarbij is het een voordeel dat ieder team lid zijn eigen perspectief en ervaringen kan delen.

Het proces van Design Thinking is opgedeeld in drie fasen. Inspiratie is de eerste fase waarbij het zoeken naar ideeën voor de oplossing van een probleem centraal staat. In de tweede fase van ideevorming gaat het om het proces van het genereren, ontwikkelen en testen van ideeën. Bij de derde fase wordt de oplossing echt uitgevoerd en in vorm van een product of dienst aangeboden aan klanten.

De klant maakt de huidige en toekomstige staat van elk bedrijf. Producten en diensten, of ze worden geleverd aan interne klanten of externe klanten, moeten een intrinsieke waarde creëren. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de klant een integraal onderdeel van de gehele levenscyclus van een product is in plaats van een bijzaak.

Het is algemeen aanvaard dat bedrijven, projecten of teams die klantgerichtheid missen zijn gedoemd te mislukken. Design thinking richt de schijnwerpers nog meer op de klant, waardoor de klant het belangrijkste punt van het ontwerp voor elke oplossing. Het past consequent waarden zoals empathie, diversiteit, en ambiguïteit toe. Veel van deze waarden weerspiegelen ideeën die voortkomen uit bekende principes en / of best practices. Design thinking neemt ze allemaal op in een samenhangend en herhaalbaar proces.